Nazwa pełna

"FROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000330584

NIP

9512283856

REGON

141875887

Adres siedziby

Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

29 maja 2009 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz - froma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentują ją dwaj członkowie zarządu łącznie lub prezes zarządu łącznie z prokurentem. W skład zarządu wchodzą: władysław marek frost - prezes zarządu, mariusz brunon łukomski - wiceprezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  3.050.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  0

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 29 maja 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  4.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 25 stycznia 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

19,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009