Nazwa pełna

AMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000327417

NIP

5783040425

REGON

280377733

Data rejestracji

3 kwietnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

13 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków I obiektów przemysłowych

 • Pozostałe sprzątanie

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jednoosobowo, natomiast przy zarządzie dwuosobowym wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 3 kwietnia 2009 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 kwietnia 2009 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009