Nazwa pełna

FUNDACJA LEGE PHARMACIAE

KRS

0000327130

NIP

5252453040

REGON

141830710

Adres siedziby

Czackiego 19 / 6, 00-043 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

6 kwietnia 2009 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Sprawozdanie za rok 2020

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009