Poprzednio

PRO Q

Nazwa pełna

MCKEEN-BEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000323059

NIP

6912436032

REGON

020912263

Adres siedziby

Spółdzielców 13, 62-850 Lisków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lutego 2009 r.

Kapitał zakładowy

2,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki uprawnieni są: a. W przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu samodzielnie, b. W przypadku zarządu wieloosobowego: - jeden członek zarządu samodzielnie do kwoty 300. 000,00 zł, - dwóch członków zarządu łącznie powyżej kwoty 300. 000,00 zł. 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych spółki uprawnieni są: a. W przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu samodzielnie, b. W przypadku zarządu wieloosobowego: dwóch członków zarządu łącznie.

 • PREZES ZARZĄDU

 • Od 10 października 2011 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 lipca 2020 r.

  Wartość udziałów

  2,1 mln zł

  Liczba udziałów

  4101

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,2 mln zł

2020 r.

70,4 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.MCKEEN-BEEF.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009