Nazwa pełna

NIRO MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000322555

NIP

7822460671

REGON

301033647

Data rejestracji

29 stycznia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

26 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

122 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia woli I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 12 lutego 2015 r.

  2440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009