Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 18 maja 2020 r.

Nazwa pełna

NIRO MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000322555

NIP

7822460671

REGON

301033647

Data rejestracji

29 stycznia 2009 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

122 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 12 lutego 2015 r.

  Wartość udziałów

  122 tys. zł

  Liczba udziałów

  2440

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009