Nazwa pełna

SKI PARK MAGURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000319563

NIP

7382089757

REGON

120811620

Adres siedziby

27, Małastów, 38-307 Sękowa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 grudnia 2008 r.

Kapitał zakładowy

11,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest: a/ w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie. B/ w przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie, łącznie dwóch członków zarządu lub łącznie jeden członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 grudnia 2008 r.

  Wartość udziałów

  6,2 mln zł

  Liczba udziałów

  124160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 listopada 2010 r.

  Wartość udziałów

  2,6 mln zł

  Liczba udziałów

  52014

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

27,6 tys. zł

2023 r.

27,6 tys. zł

2022 r.

27,6 tys. zł

2021 r.

57,1 tys. zł

2020 r.

129,5 tys. zł

2019 r.

42,5 tys. zł

2018 r.

42,5 tys. zł

2012 r.

243,1 zł

2012
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
243,1 zł 42,5 tys. zł 42,5 tys. zł 129,5 tys. zł 57,1 tys. zł 27,6 tys. zł 27,6 tys. zł 27,6 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009