Nazwa pełna

"FUNDACJA CENTRUM PPP"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000316351

NIP

8971747208

REGON

020853141

Data rejestracji

28 października 2008 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 54 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008