Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 9 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA CENTRUM PPP"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000316351

NIP

8971747208

REGON

020853141

Data rejestracji

28 października 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 54 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008