Nazwa pełna

TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000003157

NIP

6321792812

REGON

276854946

Adres siedziby

Promienna 51, 43-603 Jaworzno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 marca 2001 r.

Kapitał zakładowy

34,8 mln zł

Kapitał wpłacony

34,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń,podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

24 listopada 2010 r.

DKK-122/2010

Kontrola koncentracji

8 marca 2007 r.

DOK-29/2007

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 72 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

258 mln zł

2021 r.

247,3 mln zł

2020 r.

7,6 mln zł

2019 r.

5,9 mln zł

2018 r.

2,9 mln zł

2017 r.

105,7 mln zł

2016 r.

179,8 mln zł

2015 r.

335,6 mln zł

2014 r.

725,4 mln zł

2012 r.

670,3 mln zł

2011 r.

450,8 mln zł

2010 r.

386,7 mln zł

2009 r.

423 mln zł

2008 r.

271,4 mln zł

2007 r.

22,9 tys. zł

2006 r.

49,3 mln zł

2005 r.

1,1 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mln zł 49,3 mln zł 22,9 tys. zł 271,4 mln zł 423 mln zł 386,7 mln zł 450,8 mln zł 670,3 mln zł 725,4 mln zł 335,6 mln zł 179,8 mln zł 105,7 mln zł 2,9 mln zł 5,9 mln zł 7,6 mln zł 247,3 mln zł 258 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

22,4 mln zł

11,6 mln zł

2007 - 2013

6

178,6 mln zł

38,5 mln zł

Łącznie

8

201 mln zł

50,1 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 17831 S?D REJONOWY W KATOWICACH WYDZIA? VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000