Dane aktualne

Nazwa pełna

"KAPITAŁ ZIEMSKI" KANIEWSKA I STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

16 października 2008 r.

KRS

0000315488

NIP

5272590231

REGON

141615962

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 5 / 96, 02-525 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2015-10-15

  Do

  2018-05-21

 • Od

  2018-05-22

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama

 • Działalność agencji reklamowych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnik uprawniony jest do reprezentacji jednoosobowo

Wspólnicy
 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »