Nazwa pełna

LA FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000310200

NIP

9571002066

REGON

220626108

Data rejestracji

16 lipca 2008 r.

Adres siedziby

Mjr M. Słabego 4, 80-298 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

77,2 zł

2015 r.

11,5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 2 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  45 tys. zł

  Liczba udziałów

  450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008