Poprzednio

INWESTYCJE.PL

Nazwa pełna

GAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000306232

NIP

8971694334

REGON

932999083

Adres siedziby

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 maja 2008 r.

Kapitał zakładowy

17,2 mln zł

Kapitał wpłacony

17,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2019 r.

2,5 tys. zł

2017 r.

21,6 tys. zł

2016 r.

42,4 tys. zł

2015 r.

12 tys. zł

2014 r.

59,4 tys. zł

2013 r.

28,3 tys. zł

2012 r.

609,6 tys. zł

2010 r.

37,5 tys. zł

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
37,5 tys. zł 609,6 tys. zł 28,3 tys. zł 59,4 tys. zł 12 tys. zł 42,4 tys. zł 21,6 tys. zł 2,5 tys. zł 5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

47,5 tys. zł

32,8 tys. zł

2007 - 2013

1

175,9 tys. zł

60,8 tys. zł

Łącznie

2

223,4 tys. zł

93,6 tys. zł

Inne dane

Adres www

GAMEDUST.CO

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008