Poprzednio

INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN

Nazwa pełna

MM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000292525

NIP

5810004587

REGON

002813078

Adres siedziby

Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 grudnia 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

90 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd składa się z jednego członka, spółka jest reprezentowana przez takiego członka samodzielnie. W przypadku gdy zarząd spółki składa się z więcej niż jednego członka, spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  90 mln zł

  Liczba udziałów

  1800000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 26 lipca 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE ŁĄCZNE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 30 września 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE ŁĄCZNE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,6 mln zł

2019 r.

1,4 mln zł

2018 r.

5,6 mln zł

2017 r.

3,7 mln zł

2016 r.

2,4 mln zł

2015 r.

92,7 mln zł

2012 r.

0 zł

2011 r.

14,5 tys. zł

2010 r.

60,9 mln zł

2009 r.

40,1 mln zł

2008 r.

124,6 mln zł

2007 r.

72,5 mln zł

2006 r.

43,6 mln zł

2005 r.

48,2 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
48,2 mln zł 43,6 mln zł 72,5 mln zł 124,6 mln zł 40,1 mln zł 60,9 mln zł 14,5 tys. zł 0 zł 92,7 mln zł 2,4 mln zł 3,7 mln zł 5,6 mln zł 1,4 mln zł 17,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007