Nazwa pełna

PGB ENERGETYKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000282992

NIP

5213480765

REGON

141055049

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 czerwca 2007 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

9,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU - W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

667,1 tys. zł

2021 r.

4,8 mln zł

2020 r.

8 mln zł

2019 r.

4,5 mln zł

2018 r.

4,7 mln zł

2017 r.

4,3 mln zł

2016 r.

238,6 tys. zł

2014 r.

9 mln zł

2012 r.

21,8 tys. zł

2011 r.

23,6 tys. zł

2010 r.

14,1 tys. zł

2009 r.

3,4 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,4 tys. zł 14,1 tys. zł 23,6 tys. zł 21,8 tys. zł 9 mln zł 238,6 tys. zł 4,3 mln zł 4,7 mln zł 4,5 mln zł 8 mln zł 4,8 mln zł 667,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008