Poprzednio

ENERGIAPRO GIGAWAT

Nazwa pełna

TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000281888

NIP

8992604750

REGON

020520830

Adres siedziby

Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 maja 2007 r.

Kapitał zakładowy

4,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 36 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

187,8 mln zł

2011 r.

2,8 tys. zł

2010 r.

14,7 tys. zł

2008 r.

6,8 tys. zł

2008
2010
2011
2018
6,8 tys. zł 14,7 tys. zł 2,8 tys. zł 187,8 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007