Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, ODDZIAŁ KRAKOWSKI

KRS

0000281263

NIP

6761043776

REGON

120484999

Adres siedziby

Straszewskiego 28 / 8, 31-113 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 maja 2007 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Oddziału Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes oddziału i z jego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby; Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych - prezes oddziału łącznie ze skarbnikiem oraz w akceptowanym przez zarząd oddziału zakresie upełnomocnione przez nich osoby

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Oddziału Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

134,3 tys. zł

2015 r.

1,8 tys. zł

2014 r.

21,9 tys. zł

2013 r.

20,7 tys. zł

2013
2014
2015
2020
20,7 tys. zł 21,9 tys. zł 1,8 tys. zł 134,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007