Dane aktualne

Nazwa pełna

IMS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 kwietnia 2007 r.

KRS

0000278240

NIP

5252201663

REGON

016452416

Kapitał zakładowy

637.5 tys. zł

Kapitał docelowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

670 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

30 tys. zł

Adres siedziby

Puławska 366, 02-819 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

  • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006

Ta organizacja ma jeszcze 19 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »