Nazwa pełna

AB INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000276303

NIP

7010050977

REGON

140817735

Adres siedziby

Kazury 16 / 112, 02-795 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 marca 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

625 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem albo prokurenta działającego łącznie z członkiem zarządu albo dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 marca 2007 r.

  Wartość udziałów

  250 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 marca 2007 r.

  Wartość udziałów

  125 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 marca 2007 r.

  Wartość udziałów

  250 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007