Nazwa pełna

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000270385

NIP

8361702207

REGON

750772302

Adres siedziby

Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 grudnia 2006 r.

Kapitał zakładowy

9,2 mln zł

Kapitał docelowy

11 mln zł

Kapitał wpłacony

9,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

481,1 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

MRB

Liczba wyemitowanych akcji:

91,7 mln

Wartość rynkowa:

700,9 mln zł

Decyzje UOKiK

23 stycznia 2024 r.

DKK-21/2024

Kontrola koncentracji

18 listopada 2010 r.

DKK-119/2010

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

16,1 mln zł

2022 r.

8,4 mln zł

2021 r.

10,2 mln zł

2020 r.

7,7 mln zł

2019 r.

455,3 tys. zł

2018 r.

397,8 tys. zł

2017 r.

299,5 tys. zł

2016 r.

136,8 tys. zł

2015 r.

156,2 tys. zł

2014 r.

148,4 tys. zł

2013 r.

132,8 tys. zł

2012 r.

115,7 tys. zł

2011 r.

173,3 tys. zł

2010 r.

151 tys. zł

2009 r.

204,3 tys. zł

2008 r.

148,6 tys. zł

2007 r.

243,8 tys. zł

2006 r.

102,6 tys. zł

2005 r.

171,7 tys. zł

2004 r.

23,1 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
23,1 tys. zł 171,7 tys. zł 102,6 tys. zł 243,8 tys. zł 148,6 tys. zł 204,3 tys. zł 151 tys. zł 173,3 tys. zł 115,7 tys. zł 132,8 tys. zł 148,4 tys. zł 156,2 tys. zł 136,8 tys. zł 299,5 tys. zł 397,8 tys. zł 455,3 tys. zł 7,7 mln zł 10,2 mln zł 8,4 mln zł 16,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MIRBUD.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006