Nazwa pełna

AGRO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000267041

NIP

6792907290

REGON

120318427

Data rejestracji

6 grudnia 2006 r.

Data ostatniej zmiany

2 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Rybitwy 12, 30-722 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

280 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Działalność w zakresie architektury

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, skłądania oświadczeń I podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnionieni są: 1/w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie 2/w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Oświadczenia kierowane do spółki przyjmuje samodzielnie każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 29 października 2010 r.

  560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 października 2010 r.

  1.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 2688 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 134.400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 września 2017 r.

  672 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.600 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007