Poprzednio

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Nazwa pełna

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000265262

NIP

1132639219

REGON

140718341

Adres siedziby

Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 października 2006 r.

Kapitał zakładowy

27,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego może podpisywać w imieniu spółki oraz składać oświadczenia jedyny członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu spółki składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  27,2 mln zł

  Liczba udziałów

  544180

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

114,1 tys. zł

2022 r.

104,8 tys. zł

2021 r.

27,7 mln zł

2020 r.

16,1 mln zł

2019 r.

15,1 mln zł

2018 r.

7,8 mln zł

2017 r.

20,2 mln zł

2016 r.

46,2 tys. zł

2015 r.

46,2 tys. zł

2014 r.

6,3 mln zł

2013 r.

17,8 tys. zł

2012 r.

2,2 mln zł

2011 r.

233,8 tys. zł

2010 r.

4,6 mln zł

2009 r.

17 mln zł

2008 r.

372,9 tys. zł

2007 r.

85,3 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
85,3 tys. zł 372,9 tys. zł 17 mln zł 4,6 mln zł 233,8 tys. zł 2,2 mln zł 17,8 tys. zł 6,3 mln zł 46,2 tys. zł 46,2 tys. zł 20,2 mln zł 7,8 mln zł 15,1 mln zł 16,1 mln zł 27,7 mln zł 104,8 tys. zł 114,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

114,7 mln zł

50,9 mln zł

2007 - 2013

2

89,6 mln zł

17,7 mln zł

Łącznie

6

204,3 mln zł

68,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007