Poprzednio

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

114,7 mln zł

50,9 mln zł

2007 - 2013

2

89,6 mln zł

17,7 mln zł

Łącznie

6

204,3 mln zł

68,6 mln zł