Nazwa pełna

"BAUSAN ALUMINIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000264568

NIP

9562186500

REGON

340233650

Adres siedziby

Włocławska 131, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 września 2006 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sprawach majątkowych, w których wartość prawa lub zobowiązania przekracza 500. 000,- złotych spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. We wszystkich innych sprawach spółkę może reprezentować samodzielnie członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 września 2006 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 września 2006 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

17,5 tys. zł

2020 r.

4,5 mln zł

2019 r.

8,9 tys. zł

2018 r.

876,9 tys. zł

2015 r.

17,9 tys. zł

2014 r.

72,6 tys. zł

2010 r.

670,5 tys. zł

2009 r.

164,4 tys. zł

2009
2010
2014
2015
2018
2019
2020
2021
164,4 tys. zł 670,5 tys. zł 72,6 tys. zł 17,9 tys. zł 876,9 tys. zł 8,9 tys. zł 4,5 mln zł 17,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,5 mln zł

697,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007