Nazwa pełna

ELOROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000262517

NIP

5252372100

REGON

140640449

Adres siedziby

Maciejkowicka 30, Chorzów, 41-503 Chorzów 3, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, prezes zarządu spółki reprezentuje spółkę samodzielnie. W sytuacji, gdy zarząd spółki składa się z większej liczby członków, do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ELOROS SP. Z O.O. JEST MESSER POLSKA SP. Z O.O. WSPÓLNIKIEM WIĘSZKOŚCIOWYM MESSER POLSKA SP. Z O.O. JEST MESSER GROUP GMBH (99,97%), A WŁAŚCICIELEM MESSER GROUP GMBH JEST MESSER HOLDING GMBH. Z KOLEI WŁAŚCICIELEM MESSER HOLDING GMBH JEST MESSER INDUSTRIE GMBH. WŁAŚCIELEM MESSER INDUSTRIE GMBH SĄ CZŁONKOWIE RODZINY MESSER ORAZ DR. HANS MESSER STIFTUNG (FUNDACJA CHARYTATYWNA), PRZY CZYM TYLKO DR. HANS MESSER STIFTUNG POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW. WSZYSCY UDZIAŁOWCY MESSER INDUSTRIE GMBH W DRODZE POROZUMIENIA PRZEKAZALI SWOJE PRAWA GŁOSU DO MESSER FAMILIENSTIFTUNG (FUNDACJI RODZINNEJ MESSER), KTÓREJ PREZESEM ZARZĄDU JEST PAN STEFAN MESSER. W ZWIĄZKU Z TYM PAN STEFAN MESSER SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ELOROS SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  🇩🇪

  Rezydencja

  🇩🇪

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 10 września 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 10 września 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,5 mln zł

2019 r.

2,4 mln zł

2018 r.

4,9 mln zł

2017 r.

5,9 mln zł

2016 r.

4,8 mln zł

2015 r.

4 mln zł

2014 r.

3,9 mln zł

2013 r.

3,7 mln zł

2012 r.

3,8 mln zł

2011 r.

3,7 mln zł

2010 r.

1,1 mln zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,1 mln zł 3,7 mln zł 3,8 mln zł 3,7 mln zł 3,9 mln zł 4 mln zł 4,8 mln zł 5,9 mln zł 4,9 mln zł 2,4 mln zł 4,5 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.ELOROS.PL

Adres e-mail

ELOROS@ELOROS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007