Nazwa pełna

HOTELE DE SILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000260350

NIP

5213397811

REGON

140584691

Adres siedziby

Puławska 45B, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 lipca 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

7,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 lipca 2006 r.

  19.125 udziałów o łącznej wartości 1.912.500,00 zł oraz 33.614 udziałów o łącznej wartości 3.361.400,00 zł na zasadzie współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej z sylwią respondek i krzysztofem respondek

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 maja 2013 r.

  13.158 udziałów o łącznej wartości 1.315.800,00 zł oraz 33.614 udziałów o łącznej wartości 3.361.400,00 zł na zasadzie współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej z sylwią respondek i krzysztofem kasprzyk

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 grudnia 2013 r.

  5967 udziałów o łącznej wartości 596.700,00 zł oraz 33.614 udziałów o łącznej wartości 3.361.400,00 zł na zasadzie współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej z sylwią respondek i krzysztofem kasprzyk

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4 mln zł

2020 r.

2,6 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

301,2 tys. zł

301,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007