Nazwa pełna

"CITRONEX TRANS LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000252588

NIP

6151945262

REGON

020238223

Adres siedziby

Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 marca 2006 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, zarząd składa się z prezesa zarządu, który ma prawo do samodzielnego prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisów w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, bądź członek zarządu z prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 marca 2006 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

15,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006