Nazwa pełna

GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000249102

NIP

7781432010

REGON

300189301

Adres siedziby

Grunwaldzka 76 A, 60-311 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 stycznia 2006 r.

Kapitał zakładowy

440 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Decyzje UOKiK

17 marca 2009 r.

RPZ-3/2009

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,6 mln zł

2022 r.

4,6 mln zł

2021 r.

4,9 mln zł

2020 r.

9,7 mln zł

2019 r.

101,1 tys. zł

2018 r.

116,7 tys. zł

2017 r.

85,6 tys. zł

2016 r.

85,5 tys. zł

2015 r.

85,6 tys. zł

2014 r.

140,7 tys. zł

2013 r.

268,3 tys. zł

2012 r.

69,9 tys. zł

2009 r.

18,6 tys. zł

2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
18,6 tys. zł 69,9 tys. zł 268,3 tys. zł 140,7 tys. zł 85,6 tys. zł 85,5 tys. zł 85,6 tys. zł 116,7 tys. zł 101,1 tys. zł 9,7 mln zł 4,9 mln zł 4,6 mln zł 2,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007