Nazwa pełna

"JAZZBOY STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000244293

NIP

5262901296

REGON

140312722

Adres siedziby

Marokańska 21 C, 03-977 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 października 2005 r.

Kapitał zakładowy

120 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 listopada 2023 r.

  Wartość udziałów

  80 tys. zł

  Liczba udziałów

  800

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

38,1 tys. zł

2020 r.

70,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006