Nazwa pełna

IDM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000242098

NIP

1231066293

REGON

220109784

Data rejestracji

26 września 2005 r.

Adres siedziby

Gwiazdowskiego 38, 80-516 Gdańsk, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    28.02.2018

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
  • Od 26 września 2005 r.

    500 udziałów, o wartości nominalnej 100 pln każdy, o łącznej wysokości 50.000 pln

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006