Nazwa pełna

FPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000241749

NIP

5252345563

REGON

140269015

Data rejestracji

21 września 2005 r.

Adres siedziby

Kiersnowskiego 16, 03-161 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Zarządzanie I kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Badania I analizy techniczne

 • Reklama

 • Działalność związana z rekrutacją I udostępnianiem pracowników

 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

 • Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarzadu występujący samodzielnie, dwóch członków zarządu występujących łącznie lub członek zarządu występujący łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 21 września 2005 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005