Nazwa pełna

FPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000241749

NIP

5252345563

REGON

140269015

Data rejestracji

21 września 2005 r.

Adres siedziby

Kiersnowskiego 16, 03-161 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarzadu występujący samodzielnie, dwóch członków zarządu występujących łącznie lub członek zarządu występujący łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 21 września 2005 r.

  Wartość udziałów

  17,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  35

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 sierpnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  32,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  65

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005