Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 27 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

FPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000241749

NIP

5252345563

REGON

140269015

Data rejestracji

21 września 2005 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Kiersnowskiego 16, 03-161 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarzadu występujący samodzielnie, dwóch członków zarządu występujących łącznie lub członek zarządu występujący łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 21 września 2005 r.

  Wartość udziałów

  17.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  35

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 sierpnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  32.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  65

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005