Nazwa pełna

SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000237133

NIP

8831611383

REGON

891064033

Data rejestracji

21 lipca 2005 r.

Data ostatniej zmiany

12 września 2019 r.

Adres siedziby

Kusocińskiego 3 A, 57-300 Kłodzko, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

786 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Praktyka lekarska ogólna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Działalność szpitali

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków I artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Fryzjerstwo I pozostałe zabiegi kosmetyczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania umów upoważiony jest prezes zarządu samodzielnie do wysokości nie przekraczającej dwukrotności kapitału zakładowego spółki lub każdy członek zarządu samodzielnie do kwoty 40. 000 złotych. Zaciąganie zobowiązań przez zarząd w wysokości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki wymaga uchwały zgromadzeia wspólników.

Wspólnicy
 • Od 21 lipca 2005 r.

  257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 257.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lipca 2005 r.

  182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 182.000,00 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lipca 2006 r.

  257 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 257.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 maja 2015 r.

  90 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007