Poprzednio

BAUER

Nazwa pełna

OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000023153

NIP

5441337599

REGON

050682450

Adres siedziby

Armii Krajowej 31, 17-300 Siemiatycze, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

23,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy - jedyny członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy - współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Sprawozdanie za okres 1 czerwca 2019 r. — 31 grudnia 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU VIRTO FROZEN FOODS GROUP SL, JEDYNEGO WSPÓLNIKA OERLEMANS FOODS INTERNATIONAL B.V ,KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SP. Z.O.O.

  Obywatelstwo

  🇪🇸

  Rezydencja

  🇪🇸

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  23,2 mln zł

  Liczba udziałów

  23200

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

495,5 tys. zł

2019 r.

5,9 mln zł

2018 r.

350,6 tys. zł

2017 r.

418,9 tys. zł

2016 r.

32,7 tys. zł

2015 r.

9,7 tys. zł

2009 r.

6,6 tys. zł

2009
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6,6 tys. zł 9,7 tys. zł 32,7 tys. zł 418,9 tys. zł 350,6 tys. zł 5,9 mln zł 495,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

14,4 mln zł

5,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2043 SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU SĄD GOSPODARCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020