Poprzednio

BAUER

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

14,4 mln zł

5,8 mln zł