Nazwa pełna

HOTELE SPA DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000222012

NIP

5213311100

REGON

015832499

Data rejestracji

22 listopada 2004 r.

Data ostatniej zmiany

4 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Merliniego 5 / 3, 02-511 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

124.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony do reprezentacji jest samodzielnie członek zarządu lub łącznie dwaj prokurenci. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu łącznie, lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 19 lipca 2012 r.

  1.247.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.750.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW - PROKURA ŁĄCZNA

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@HOTELSPA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004