Nazwa pełna

"TOM2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000220256

NIP

9550008603

REGON

810713782

Adres siedziby

Pomorska 112, 70-812 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 października 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu występujący łącznie lub jeden członek zarządu występujący łącznie z prokurentem w przypadku zarządu wieloosobowego. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest jedyny członek zarządu samoistnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

26 października 2015 r.

DKK-186/2015

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 lutego 2008 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  125

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,8 tys. zł

2011 r.

802,7 zł

2010 r.

3,5 tys. zł

2010
2011
2021
3,5 tys. zł 802,7 zł 2,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5719 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004