Nazwa pełna

"HURTAP" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000021934

NIP

7752155163

REGON

472274051

Adres siedziby

Górnicza 2, 99-100 Łęczyca, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10,1 mln zł

Kapitał wpłacony

10,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie

Decyzje UOKiK

11 maja 2009 r.

DKK-22/2009

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,2 mln zł

2021 r.

29,6 tys. zł

2020 r.

6,9 mln zł

2019 r.

134 tys. zł

2018 r.

134 tys. zł

2017 r.

185,4 tys. zł

2016 r.

755,8 tys. zł

2009 r.

579,8 tys. zł

2007 r.

58,7 tys. zł

2006 r.

205,3 tys. zł

2005 r.

132,4 tys. zł

2004 r.

23,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
23,3 tys. zł 132,4 tys. zł 205,3 tys. zł 58,7 tys. zł 579,8 tys. zł 755,8 tys. zł 185,4 tys. zł 134 tys. zł 134 tys. zł 6,9 mln zł 29,6 tys. zł 4,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.HURTAP.COM.PL

Adres e-mail

HFHURTAP@HURTAP.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1314 SĄD REJONOWY W PŁOCKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001