Nazwa pełna

PGE TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000021671

NIP

8790170662

REGON

870245080

Adres siedziby

Ceramiczna 6, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

39 mln zł

Kapitał wpłacony

39 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Gdy w skład zarządu wchodzi tylko jedna osoba, jest ona upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

30 grudnia 2005 r.

RBG-36/2005

Kontrola koncentracji

19 stycznia 2005 r.

RBG-3/2005

Porozumienia ograniczające konkurencję

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

125,2 mln zł

2022 r.

42,8 mln zł

2021 r.

2,5 mln zł

2020 r.

39,4 mln zł

2017 r.

18 mln zł

2016 r.

1,2 mln zł

2015 r.

1 mln zł

2014 r.

26 mln zł

2013 r.

67,5 tys. zł

2012 r.

84,6 tys. zł

2011 r.

8,9 mln zł

2010 r.

8,2 tys. zł

2008 r.

719,7 tys. zł

2007 r.

40,2 tys. zł

2006 r.

71,2 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022
2023
71,2 tys. zł 40,2 tys. zł 719,7 tys. zł 8,2 tys. zł 8,9 mln zł 84,6 tys. zł 67,5 tys. zł 26 mln zł 1 mln zł 1,2 mln zł 18 mln zł 39,4 mln zł 2,5 mln zł 42,8 mln zł 125,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

52 mln zł

17,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PGETORUN.PL

Adres e-mail

KONTAKT.PGETORUN@GKPGE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1657 SĄD REJONOWY W TORUNIU WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1994