Nazwa pełna

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH FAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000212466

NIP

5922060295

REGON

193058449

Data rejestracji

9 lipca 2004 r.

Data ostatniej zmiany

16 września 2019 r.

Adres siedziby

Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

23 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja mebli biurowych I sklepowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja mebli kuchennych

  • Produkcja pozostałych mebli

  • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich I ciesielskich dla budownictwa

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • Produkcja wyrobów ogniotrwałych

  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

  • Produkcja statków I konstrukcji pływających

  • Naprawa I konserwacja statków I łodzi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania I podpisywania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie w razie powołania zarządu jednoosobowego. W razie powołania zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005