Poprzednio

DALKIA POZNAŃ

Nazwa pełna

VEOLIA ENERGIA POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000020765

NIP

7770000755

REGON

630956570

Adres siedziby

Energetyczna 3, 61-016 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

106,9 mln zł

Kapitał docelowy

100 mln zł

Kapitał wpłacony

106,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

15 marca 2004 r.

RPZ-4/2004

Kontrola koncentracji

21 stycznia 2002 r.

RPZ-2/2002

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 82 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 20 kwietnia 2020 r.

  Od 20 kwietnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.

 • Od 20 kwietnia 2020 r.

  Od 20 kwietnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.

 • Od 20 kwietnia 2020 r.

  Od 20 kwietnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.

 • Od 20 kwietnia 2020 r.

  Od 20 kwietnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.

 • Od 20 kwietnia 2020 r.

  Od 20 kwietnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.

 • Od 20 kwietnia 2020 r.

  Od 20 kwietnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.

 • Od 7 grudnia 2021 r.

  Od 7 grudnia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 29 lutego 2024 r.

  Od 29 lutego 2024 r.

  PROKOURA ŁACZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

3,2 mln zł

2023 r.

41,4 mln zł

2022 r.

32 mln zł

2021 r.

25,4 mln zł

2020 r.

12,2 mln zł

2019 r.

16 mln zł

2018 r.

0 zł

2017 r.

86,7 mln zł

2012 r.

27 tys. zł

2009 r.

15,3 tys. zł

2007 r.

2 tys. zł

2007
2009
2012
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2 tys. zł 15,3 tys. zł 27 tys. zł 86,7 mln zł 0 zł 16 mln zł 12,2 mln zł 25,4 mln zł 32 mln zł 41,4 mln zł 3,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

142,2 mln zł

62,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.VEOLIA.COM; WWW.ENERGIADLAPOZNANIA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11351 SĄD REJONOWY XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000