Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 05.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 30.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 10.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 26.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 05.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 10.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 23.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 12.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 10.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 28.06.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 12.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 02.06.2009

  Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r.

 • 07.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 11.07.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 13.07.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 15.06.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 16.06.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 18.06.2003

  1. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 28.06.2002

  Rok 2001

 • 25.04.2001

  Za rok obrotowy 2000

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 1. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 1. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Rok 2001

 • Uchwała nr 1 zwza z dn. 18. 04. 2001 r w spr. Zatwierdz. Sprawozdania za rok obrotowy 2000

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 1. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Rok 2001

 • Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2000 r

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  13768621

 • Nazwa serii

  B IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  29244

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  3500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  5500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  9801435

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 292 440,00 ZŁ