Nazwa pełna

POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000198862

NIP

6332001487

REGON

276297026

Adres siedziby

Pszczyńska 186, Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 marca 2004 r.

Kapitał zakładowy

3,8 mln zł

Kapitał wpłacony

3,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki, w tym również w sprawach przekraczających zwykły zarząd mają prawo: a) samodzielnie prezes zarządu, w przypadku zarządu jednoosobowego b) wspólnie dwaj członkowie zarządu c) wspólnie członek zarządu i prokurent

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

95,1 tys. zł

2021 r.

85 tys. zł

2020 r.

64,1 tys. zł

2019 r.

53,8 tys. zł

2018 r.

62,8 tys. zł

2017 r.

73 tys. zł

2016 r.

75,2 tys. zł

2015 r.

86,9 tys. zł

2013 r.

3,4 tys. zł

2010 r.

23,5 tys. zł

2008 r.

29,6 tys. zł

2007 r.

25 tys. zł

2006 r.

44,6 tys. zł

2005 r.

20,3 tys. zł

2004 r.

48,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
48,4 tys. zł 20,3 tys. zł 44,6 tys. zł 25 tys. zł 29,6 tys. zł 23,5 tys. zł 3,4 tys. zł 86,9 tys. zł 75,2 tys. zł 73 tys. zł 62,8 tys. zł 53,8 tys. zł 64,1 tys. zł 85 tys. zł 95,1 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.LIVIOSKLEPY.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 16389 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004