Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 32, obowiązujące od 14 maja 2020 r.

Nazwa pełna

ERGIS-RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000195191

NIP

7742795062

REGON

611412818

Data rejestracji

18 lutego 2004 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy jedyny członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 10 września 2014 r.

  Wartość udziałów

  3 mln zł

  Liczba udziałów

  60455

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 13 października 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA ŁĄCZNA WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW

 • Od 5 października 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA ŁĄCZNA WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004