Nazwa pełna

ERGIS-RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000195191

NIP

7742795062

REGON

611412818

Data rejestracji

18 lutego 2004 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy jedyny członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 10 września 2014 r.

  60.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.022.750,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004