Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 27.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 22.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 04.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 25.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 09.08.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 20.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 02.08.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 09.10.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 30.07.2007

  01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 23.10.2006

  01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 28.06.2005

  13. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 13. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 13. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 1 700 000,00 ZŁ