Poprzednio

ASSIST

Nazwa pełna

ASISTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000193024

NIP

6772124840

REGON

357082300

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lutego 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

251,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

22,9 mln zł

2021 r.

24,4 mln zł

2020 r.

22 mln zł

2019 r.

21,9 mln zł

2018 r.

20,8 mln zł

2017 r.

23,3 mln zł

2016 r.

18,4 mln zł

2015 r.

16,9 mln zł

2014 r.

23,3 mln zł

2013 r.

24,3 mln zł

2012 r.

13,2 mln zł

2011 r.

3 mln zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mln zł 13,2 mln zł 24,3 mln zł 23,3 mln zł 16,9 mln zł 18,4 mln zł 23,3 mln zł 20,8 mln zł 21,9 mln zł 22 mln zł 24,4 mln zł 22,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8825 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000