Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 10 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF.ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000173102

NIP

8133423399

REGON

180067243

Data rejestracji

12 września 2003 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Moniuszki 8, 35-017 Rzeszów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

180 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność szpitali

Przedmiot pozostałej działalności
  • Praktyka lekarska specjalistyczna

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW