Nazwa pełna

"STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000016977

NIP

7121008323

REGON

430452634

Adres siedziby

Projektowa 1, 20-209 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

90,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,7 mln zł

2021 r.

5,3 mln zł

2020 r.

5,9 mln zł

2019 r.

4,5 mln zł

2018 r.

5,2 mln zł

2017 r.

5,6 mln zł

2016 r.

2,9 mln zł

2015 r.

2,6 mln zł

2013 r.

1,5 mln zł

2012 r.

3,1 mln zł

2010 r.

985,1 zł

2007 r.

5,3 tys. zł

2006 r.

282 zł

2004 r.

903,6 zł

2004
2006
2007
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
903,6 zł 282 zł 5,3 tys. zł 985,1 zł 3,1 mln zł 1,5 mln zł 2,6 mln zł 2,9 mln zł 5,6 mln zł 5,2 mln zł 4,5 mln zł 5,9 mln zł 5,3 mln zł 5,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.STOKROTKA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3374 SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015