Nazwa pełna

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000015501

NIP

8510205573

REGON

810822270

Adres siedziby

Kuźnicka 1, 72-010 Police, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mld zł

Kapitał wpłacony

1,2 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja łączna - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

7,47 %

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PCE

Liczba wyemitowanych akcji:

124,2 mln

Wartość rynkowa:

1,4 mld zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 51 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

19 mln zł

2020 r.

10,9 mln zł

2019 r.

7,5 mln zł

2018 r.

4,6 mln zł

2017 r.

4,7 mln zł

2016 r.

2,5 mln zł

2014 r.

20 mln zł

2013 r.

2,8 mln zł

2012 r.

8,7 mln zł

2010 r.

150 mln zł

2009 r.

2,9 mln zł

2008 r.

1,8 mln zł

2007 r.

21,3 tys. zł

2006 r.

16,8 mln zł

2005 r.

924,1 tys. zł

2004 r.

7,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7,5 tys. zł 924,1 tys. zł 16,8 mln zł 21,3 tys. zł 1,8 mln zł 2,9 mln zł 150 mln zł 8,7 mln zł 2,8 mln zł 20 mln zł 2,5 mln zł 4,7 mln zł 4,6 mln zł 7,5 mln zł 10,9 mln zł 19 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

ZCHPOLICE@GRUPAAZOTY.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4849 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014