Nazwa pełna

POLLYTAG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000138061

NIP

5830005845

REGON

190300230

Adres siedziby

Wielopole 6, 80-556 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 listopada 2002 r.

Kapitał zakładowy

12,3 mln zł

Kapitał wpłacony

12,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy upoważniony do jednoosobowej reprezentacji. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

20,2 tys. zł

2020 r.

17,8 tys. zł

2019 r.

7 tys. zł

2016 r.

3 tys. zł

2009 r.

2,3 mln zł

2004 r.

10,2 tys. zł

2004
2009
2016
2019
2020
2021
10,2 tys. zł 2,3 mln zł 3 tys. zł 7 tys. zł 17,8 tys. zł 20,2 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8371 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002