Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000135559

NIP

9121000021

REGON

930346276

Adres siedziby

Opolska 30, 55-011 Siechnice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 października 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

18,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego - samodzielnie prezes zarządu, - w przypadku zarządu wieloosobowego, na zasadzie reprezentacji łącznej dwuosobowej - członkowie zarządu albo też jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

0 zł

2020 r.

16,9 tys. zł

2019 r.

40,1 tys. zł

2018 r.

47,4 tys. zł

2015 r.

49,5 tys. zł

2013 r.

16,2 tys. zł

2005 r.

210 zł

2005
2013
2015
2018
2019
2020
2021
210 zł 16,2 tys. zł 49,5 tys. zł 47,4 tys. zł 40,1 tys. zł 16,9 tys. zł 0 zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4787 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2021