Nazwa pełna

DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA

KRS

0000132424

NIP

5222658352

REGON

015253850

Adres siedziby

38, Jankowice, 27-530 Ożarów, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 września 2002 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, działający łącznie w tym prezes lub wiceprezes. W przypadku zobowiązań finansowych o wartości poniżej kwoty 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych ) oświadczenia woli w imieniu fundacji mogą składać dwaj dowolni członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Działalność wspierająca edukację ubogich dzieci i młodzieży 2. Działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 3. Pomoc osobom bezdomnym 4. Rehabilitacja społeczna osob niepełnosprawnych 5. Działanie na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

44 tys. zł

2016 r.

1,8 tys. zł

2015 r.

11,7 tys. zł

2014 r.

18 tys. zł

2008 r.

69,3 tys. zł

2007 r.

69,3 tys. zł

2006 r.

46 tys. zł

2005 r.

95,5 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2014
2015
2016
2020
95,5 tys. zł 46 tys. zł 69,3 tys. zł 69,3 tys. zł 18 tys. zł 11,7 tys. zł 1,8 tys. zł 44 tys. zł