Poprzednio

KIM

Nazwa pełna

POLSKI BAZALT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000127342

NIP

9451925012

REGON

357220593

Adres siedziby

Weteranów 157, 05-250 Radzymin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 sierpnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

761,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

761,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do przyjmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie zarządu - łącznie, jeden cżłonek zarządu z prokurentem lub członek zarządu z pełnomocnikiem - łącznie

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

33,5 mln zł

2017 r.

46,4 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

102 mln zł

79,8 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

BIUROPOLSKIBAZALT@BAZALTHOLDING.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9675 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001